תפריט

"ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים"

איך ייתכן ששני אחים תאומים, שלמדו על אותו ספסל לימודים ,קיבלו חינוך זהה על-ידי אותם הורים ומחנכים, יצאו בגדלותם כל כך שונים ונפרדים?

"חנוך לנער על פי- דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"

Get in touch

Let’s talk about your precious